534196

Uit Amicitia Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken
Datum 2015/07/07
Locatie Via internet
Deel deze pagina
Icon Twitter.png Icon Facebook.png
Nieuwe foto


Artikel in BN De Stem: Uitstel turborotonde de Bromtol is geen afstel

Dankzij de vele insprekers, dinsdag 7 juli in de Oosterhoutse gemeenteraad, en twaalfhonderd handtekeningen uit Den Hout, heeft het college de gemeenteraad gevraagd het besluit over de zomer heen te tillen.

Eerder bericht:

Goedendag beste Houtenaar,

Vorige week woensdag (17 juni) heeft het college haar voorstel toegelicht aan onder meer ons wat te gaan doen bij de rotonde Bromtol. In bijgevoegd persbericht is dit uiteengezet.

Vanuit de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout hebben we altijd gestreden voor het behoud van de aansluiting van de Stelvenseweg op die rotonde. Ondanks vele argumenten, overleggen en discussie is en blijft het college van mening dat dit geen optie is.

Dit willen en kunnen we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan zonder onze protest-stem te laten horen. Komende week start dan ook een handtekeningenaktie voor het behoud van de aansluiting van de Stelvenseweg op de rotonde. Hopelijk ondersteunt u die en tekent u massaal! Hiervoor komen we langs de deur.

Daarnaast willen wij u wijzen op de mogelijkheid om ook op eigen initiatief te reageren richting de gemeenteraad. Dit kan door het schrijven van een brief naar de raad of door gebruik te maken van het inspreekrecht.

Dit laatste kan op dinsdag 7 juli a.s. om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Wij hopen dat hiervan gebruik gaat worden gemaakt door vele mensen.

Als je zelf van die gelegenheid gebruik wilt maken, kun je je via onderstaande link aanmelden: http://www.oosterhout.nl/gemeenteraad/contact/inspreken-over-agendapunt/

Doe dit of kom in ieder geval in grote getalen die avond naar het gemeentehuis om ons protest kracht bij te zetten. U kunt plaats nemen op de tribune en natuurlijk middels spandoeken of pamfletten uw mening uiten.

Ook kun je eventueel een brief insturen richting raad: http://www.oosterhout.nl/gemeenteraad/contact/brieven-e-mails-aan-de-raad/ Uiteraard moet die brief voor 7 juli binnen zijn omdat de raadsleden die dan kunnen meenemen in hun opinie-bepaling.

De week nadien staat op dinsdag 14 juli de raadsvergadering gepland waar dit onderwerp op de agenda staat voor besluitvorming. Ook die avond willen wij u vragen om die vergadering bij te wonen om ons protest kracht bij te zetten. Die vergadering begint ook om 19.30 uur in de raadszaal.

zie link: http://ris.oosterhout.nl/meetings/297?meeting_type=CouncilMeeting

Hopelijk kunnen we rekenen op uw inzet en aanwezigheid en laten we zien hoe Den Hout denkt over het in onze ogen onbegrijpelijk en onnodig college-voorstel.

Groeten,


Arjen Jongevos, secretaris namens het bestuur van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout