63755

Uit Amicitia Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken
Datum 2019/09/30
Locatie Dorpshuis Den Brink
Deel deze pagina
Icon Twitter.png Icon Facebook.png
Nieuwe foto

Logo.png

Vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep welke gepland staat voor 30 september 2019 om 20.00 uur in Dorpshuis Den Brink

Agenda

Opening

Op- of aanmerkingen op de notulen van 17-06-2019 Verslag van de vergadering van 17 juni 2019

Korte uiteenzetting betreft vergadering van 19-08-2019

Voordragen nieuwe bestuursleden waarbij ze zichzelf presenteren en voorstellen

Verkiezing bestuursleden

Reeds opgerichte werkgroepen presenteren zich

Burgemeester Mark Buis spreekt

Slotwoord interim voorzitter en overdracht naar nieuwe voorzitter

Slotwoord voorzitter en wat eventueel nog ter sprake komt

Verslag Voor het verslag zie Verslag van de vergadering van 30 september 2019