Leefbaarheidswerkgroep 2013-1

Uit Amicitia Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken
Datum 2013/03/18
Locatie Dorpshuis Den Brink
Deel deze pagina
Icon Twitter.png Icon Facebook.png
Nieuwe foto

Logo.png

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de vergadering op 18 maart 2013 is als volgt:.
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de vergadering van 10 december 2012
3. Ingekomen post / Uitgaande post
4. Kascontrole 2012 en financieel jaaroverzicht
5. Bestuurssamenstelling
6. Project: Opknappen Hespelaar en aanpassen kruising met Stelvenseweg
7. Stand van zaken iDOP-projecten

Pauze

8. Punten voor het wethoudersoverleg van 2 april a.s.
9. Parkeren Houtse Heuvel

Documenten